Conversatie beginnen

Mysolution Financieel

 • Betalingen vanuit de g-rekening maken

  Als u betalingen wilt verrichten vanuit uw g-rekening naar een andere g-rekening of belastingdienst dan kunt u niet direct voorstelposten ophalen voor deze g-rekening. Voorstelposten worden namelijk o...

 • Facturen worden niet gesplitst/samengevoegd naar verwachting

  Het kan voorkomen dat men een gesplitste of juist samengevoegde factuur krijgt terwijl men wel de juiste instellingen lijken te hebben gedaan op klant- en projectniveau. Als u constateert dat de factu...

 • BTW tariefwijziging

  Per 1 januari 2019 geldt een hoger btw percentage voor diensten en producten geleverd tegen het lage btw tarief. U dient hier in Mysolution op een aantal plaatsen rekening mee te houden zowel in gebru...

 • Vrijgrens bestaat niet - ophalen voorstelposten

  Bij het ophalen van voorstelposten kan de volgende (schuingedrukte) melding verschijnen:  Vrijgrens bestaat niet. Identificatievelden en - waarden: Land-/regiocode = 'IE',Valutacode=   Waarbij IE als ...

 • Beginsaldo bankrekening invoeren/corrigeren

  NIEUW BEGINSALDO OPVOEREN: Als u begint met MSF zal het saldo op de bankrekeningkaart niet overeenstemmen met het saldo op de corresponderende grootboekrekening. Bijvoorbeeld: U heeft de beginbalans o...

 • Gelijksoortige inkoopposten toch splitsen in grootboek

  Om het aantal boekingen in het grootboek te beperken zal het systeem gelijksoortige boekingen (oa betreffende rekeningnr, BTW, dimensie) standaard niet apart maar cumulatief boeken. Dit is echter uit ...

 • Bankrekening toevoegen

  Wanneer u een bankrekening wil toevoegen, dan zijn vier plaatsen waar wat moet worden gewijzigd: 1) Een grootboekrekening aanmaken waaraan de bankrekening moet worden gekoppeld in het rekeningschema, ...

 • Foutmelding: Het teken komt niet overeen met de openstaande Leverancierspost

  Probleem Bij het ophalen van voorstelposten telebankieren komt de foutmelding: Het teken komt niet overeen met de openstaande Leverancierspost Oorzaak Het gaat mis omdat het om een creditnota gaat. Je...