Conversatie beginnen

Facturen worden niet gesplitst/samengevoegd naar verwachting

Het kan voorkomen dat men een gesplitste of juist samengevoegde factuur krijgt terwijl men wel de juiste instellingen lijken te hebben gedaan op klant- en projectniveau.

Als u constateert dat de facturatie voor een klant onterecht wordt gesplitst in meerdere facturen of juist samengevoegd in 1 factuur dan zijn de volgende instellingen van belang:


-Vinkje "Correcties op aparte factuur" op de klantkaart

http://help2018.mysolution.nl/main.aspx?lang=nl-NL&content=T_18_11076404.htm

- Veld 'Facturen splitsen per' of per 11.06 'Factuurverzamelmethode' op de klantkaart

http://help2018.mysolution.nl/main.aspx?lang=nl-NL&content=T_18_11076143.htm

- Veld 'Betalingscondities' op zowel klant-  project- als verkoopfactuurkaart

http://help2018.mysolution.nl/main.aspx?lang=nl-NL&content=T_18_27.htm

-Factuurfrequentie op zowel klant- als projectkaart

http://help2018.mysolution.nl/main.aspx?lang=nl-NL&content=T_18_11076100.htm


Mochten deze velden op de juiste waarden staan, maar verwerkt het systeem de facturen toch niet als verwacht, dan zijn waarschijnlijk de facturen al aangemaakt geweest voordat 1 van de bovenstaande settings op de juiste waarde is gezet.


Om er zeker van te zijn dat wijzigingen goed worden verwerkt dan kun je dit corrigeren door de volgende stappen uit te voeren:

- Foutief aangemaakte ongeboekte facturen verwijderen

- De betreffende instelling zoals b.v. 'facturen splitsen per' omzetten in een andere dan de gewenste (willekeurige) waarde

- Het veld weer terugzetten naar de juiste gewenste waarde

- Opnieuw facturen aanmaken

Bestanden kiezen of sleep bestanden hierheen
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee
  1. Jeroen Duijvestein

  2. Geplaatst

Opmerkingen