Conversatie beginnen

Foutmelding bij statusomzetting project

Probleem

Bij het wijzigen van een projectstatus verschijnt de volgende melding:


De status kan niet worden omgezet. Aan het project is geen contactpersoon gekoppeld met de rol voor ureninvoer. Dit is verplicht wanneer voor een status geldt dat urenverwerking is toegestaan en voor het project Web ureninvoer klant geldt.


Oorzaak

Op de projectkaart is onder 'Algemeen' het vinkje 'Web ureninvoer klant' actief.

Er is echter geen 'Contactpersoon' met de rol voor ureninvoer. 

Oplossing

Als voor dit project geen uren via de portal geschreven dienen te worden:


  1. Vink op de projectkaart 'Web ureninvoer klant' uit.
    Let op: mogelijk is dit veld niet zichtbaar. Dit veld kan zichtbaar gemaakt worden via:
    Pijltje linksbovenin op de projectkaart-->Aanpassen-->Deze pagina aanpassen-->Sneltabbladen-->Algemeen-->Knop Sneltabblad aanpassen...

Als voor dit project wel uren via de portal geschreven dienen te worden:

  1. Ga op de projectkaart in het lint naar Navigeren-->Aanvullende informatie-->Contactpersonen
  2. Koppel hier een contactpersoon met rol 'Uren invoeren'


De projectstatus kan nu wel omgezet worden.

Bestanden kiezen of sleep bestanden hierheen
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee
  1. Mysolution Consultant

  2. Geplaatst
  3. Geüpdatet

Opmerkingen