Start a conversation

Geen rechten op page X

Probleem

Een medewerker krijgt de foutmelding "U beschikt niet over de volgende rechten voor Page X:"

Oorzaak

De medewerker heeft niet de juiste rollenset, of de rollensets bevatten niet de juiste rollen. Ook kan het zijn dat hij/zij als beperkte gebruiker ingelogd is.

Oplossing

  1. Vraag middels Ctrl+Alt+F1 op, op welke pagina je precies zit om het nummer van de pagina te achterhalen.
  2. Zoek in de Microsoft Dynamics NAV Development Environment tabel 2000000005 Permission op. Of via de machtegingensets op de gebruikerskaart welke de gebruiker heeft.
  3. Filter hier op de objectnaam die in de foutmelding is genoemd en op objecttype "Page" of "Pagina". Hier ziet u welke specifieke rechten er zijn toegekend aan dit object, en aan welke rollen deze zijn toegekend.
  4. Kopieer de naam van de rol waarvan u denkt dat die bij de medewerker hoort die deze rol zou moeten hebben.
  5. Controleer in welke in "Rollensets" of de rol voorkomt die u verwacht dat de medewerker zou moeten hebben en plak deze in het filter.
  6. Controleer  in "Rollensets per medewerker" of de medewerker daadwerkelijk de rollenset heeft.
  7. Is dat laatste het geval, ga dan weer terug naar "Rollensets" en selecteerde juiste rollenset. Klik boven in het lint op de knop "Genereer rollen".


Choose files or drag and drop files
Was this article helpful?
Yes
No
  1. Danny Eersteling

  2. Posted
  3. Updated

Comments